Adria Airways prodana investicijskemu skladu 4K Invest, potrjena pa je tudi dokapitalizacija v vrednosti 4.1 mio €