Chariyo, prva slovenska platforma za množično dobrodelnost bo zaživela v aprilu 2016