McDonald’s Kranj Qlandia je odprt, 3x večji je od prejšnjega, ima tudi McCafé, McDrive in kioske za naročenje hrane