Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad bo dobila še eno kabino, saj obstoječa ne zmore prepeljati vseh čakajočih