Snaga podarja brezplačen kompost do 28.10.2017, le iskati ga morate priti na Povšetovo ulico v Ljubljani