Pravni terminološki slovar – poznate pravne termine, kot so oblični pravni posel, putativni silobran, napeljevanje, teorija ultra vires, firma, prokura …