Visa ima zaradi izpada sistema v Evropi težave pri plačilih s karticami