Ponovljen razpis za nov potniški terminal na ljubljanskem letališču bo objavljen v nekaj dneh, saj pritožb ni bilo