Do 31.7.2019 je treba porabiti Mercator pike pridobljene v prvem polletju leta 2019