Zaradi izpada 110 kV daljnovoda so brez elektrike na območju Rudnika, Ivančne Gorice, Grosuplja, Ribnice, Kočevja, Trebnja …