ETCS sistem se na železniški progi Zidani Most – Dobova že uporablja, od Pragerskega do Šentilja pa bo zgrajen do konca leta 2022