Na ljubljanskem letališču so v letu 2019 zabeležili 5% padec števila potnikov, kar je bolje od pričakovanj, saj so načrtovali do 10% padec