Med velikonočnimi prazniki (od 10. do 13. aprila 2020) že tradicionalna ustavitev medbančnega plačilnega prometa v Sloveniji in EU