Dovoljene bodo določene športne aktivnosti in dostop do lastnih zemljišč/objektov izven občine prebivanja, a le s posebno izjavo o upravičenosti in izpiskom iz zemljiške knjige