Slovensko mleko je povezalo mlekarne in trgovce, z željo, da rešijo krizo z viški mleka v mlekarstvu zaradi epidemije COVID-19 / Mesec slovenskega mleka