NLB kot prva banka v Sloveniji z možnostjo prejema (izgubljene) PIN številke kartice prek SMS-a