Pošta Slovenije telegramov (LX-telegram) do nadaljnjega ne dostavlja v porodnišnice, domove za starejše in v bolnice