Epidemija koronavirusa COVID-19 je začrtala pospešene tehnološke inovacije pri zimskih športih, je pokazala Delphy študija