Ugodno oddam sina (Ženim sina?) – tekmovalci 2. sezona – Bruno Filipović (oče Mile, mama Brigita), Josip Kotlar (mama Suzana), Ivan Vukelić (mama Dubravka), Matej Mlađenović (mama Ljiljana) / POP TV