Ugodno oddam sina (Ženim sina?) – tekmovalci – Adnan Avdić (mama Merima), Elvis Vaupotić (mama Elanoris), Igor Bjelošević (mama Marica), Marko Sandalić (mama Ana) / 1. sezona / POP TV