Iberia je vzpostavila letalsko povezavo Ljubljana – Madrid, a žal le do konca avgusta 2021