V McDonald’su vam hrano do mize lahko dostavi tudi robot / McDonald’s Slovenija v petih restavracijah testira strežbo hrane z roboti za postrežbo