Veljavnost bonov 2020 / Turistični boni 2020 veljavnost podaljšana do konca junija 2022 (30.6.2022)