V imenu ljudstva igralci / Ajda Smrekar, Rok Vihar, Urban Kuntarič, Brane Grubar, Vesna Jevnikar, Branko Završan, Lučka Počkaj, Jernej Gašperin