Okvir Pomoči 2022 je tri najboljše projekte našel v Sloveniji (ANTEJA ECG), Srbiji (Smart Watering Solutions) in Črni gori (Montex Elektronika)