Osebni zdravniki, ki sprejemajo nove paciente Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Ptuj / Kateri osebni zdravniki sprejemajo nove paciente?