Obvezno vročanje računov kupcu / Globa je predvidena tudi, če kupec ob odhodu iz trgovine nima računa