fbpx

Oznaka: Karim Merdjadi

masterchef-slovenija-2018-jaka-mankoc
zirija-masterchef-slovenija-2018-Karim Merdjadi, Bine Volcic, Luka Jezersek-1
zirija-masterchef-slovenija-2017
hood-burger-Von-Duck
gostilna-isce-sefa-2015-komentatorji
masterchef-slovenija-tekmovalci
masterchef-slovenija-sodniki
masterchef-slovenija-sodniki