Ljubljančanov turisti sploh ne motijo (le 10%), najbolj jih moti cena hrane in pijače (52%) ter število parkirnih mest (64%) | UPORABNA STRAN

Ljubljančanov turisti sploh ne motijo (le 10%), najbolj jih moti cena hrane in pijače (52%) ter število parkirnih mest (64%)

Ljubljana v letošnjem letu beleži izjemno rast števila turistov, to je v marsikaterem pogledu super, vprašanje pa je, ali je to tako super Ljubljančankam in Ljubljančanom. Turizem Ljubljana je zato drugo leto zapored izvedel raziskavo o odnosu meščanov do turizma.

Kako so merili?
Raziskava je bila letos v primerjavi z lanskim letom nekoliko razširjena. Dodali so ciljno skupino prebivalcev ožjega mestnega jedra, saj so prav ti tisti, ki najbolj občutijo turistični vrvež. V vzorec so vzeli 300 prebivalcev Ljubljane in 200 prebivalcev ožjega jedra. Razporeditev anketirancev po Ljubljani je bila enakomerna glede na število prebivalcev v določenem okolišu. Anketirali pa so med 17. 7. 2017 – 23. 7. 2017 in 7. 8. 2017 – 13. 8. 2017. Raziskavo je izvedla agencija Valicon.

Spodaj je naštetih nekaj možnih motečih elementov v središču Ljubljane. Prosimo vas, da jih izberete največ 10.

Turisti Ljubljančanov pravzaprav sploh ne motijo
V višku turistične sezone je veliko medijev izpostavljalo prenasičenost mestnega jedra s turisti, prav zato je marsikdo nestrpno čakal rezultate te raziskave. Ki pa so korenito zanikali navedbe medijev, saj so anketirani med naštetimi motečimi elementi (izbrali so jih lahko max 10) število turistov izbrali zgolj v 9%. Za 2% točki je bil višji rezultat v mestnem jedru. To pomeni, da kljub 14.8% rasti števila turistov v prvih sedmih mesecih leta 2017 v primerjavi z enakim obdobjem lani in 15.9% rasti števila nočitev, je nezadovoljstvo tistih, ki bi jih turizem lahko najbolj motil, zelo majhno.

Zakaj vas moti število turistov? (Vprašani tisti, ki so število turistov navedli kot moteči element.)

Glede na podatke iz raziskave Ljubljančane precej bolj moti cena hrane in pijače (52%), število parkirnih mest (46%) ter gneča (40%). Prebivalce mestnega jedra, pa najbolj moti število parkirnih mest (46%), omejena ponudba trgovin (42%) in dostopnost z avtomobilom (40%).

Kaj predlagate za izboljšanje? Vprašani tisti, ki so število turistov navedli kot moteči element. (Spontane navedbe)

Od tistih, ki so odgovorili, da jih turisti motijo, jih je največ ta razlog navedlo zaradi gneče in omejenega gibanja. Drugi razlog po vrsti, pa je obnašanje turistov (hrup, onesnaževanje, škoda). Kot rešitev za izboljšanje stanja jih je največ navedlo omejitev števila turistov, sledil je odgovor ne vem.

Strinjanje s trditvami na na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa pomeni, da se z njo popolnoma strinjate.

Ljubljana je še daleč od prenasičenosti s turisti
Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana je povedala: »Kriterijev je več. Eden med njimi je razmerje med številom prenočitev in prebivalcev, kjer se Ljubljana uvršča na 42. mesto med 64 evropskimi mesti. Drugi pa je zagotovo zadovoljstvo meščanov.« Predvsem je zelo pozitivno dejstvo, da meščani turizem dojemajo kot nekaj dobrega za razvoj mesta. 57% se jih namreč s tem popolnoma strinja, 34% pa se s to trditvijo strinja. Skupaj torej na turizem v luči razvoja Ljubljane pozitivno gleda kar 91% vprašanih.

V katerih mesecih ste na splošno bolj / manj zadovoljni s turizmom v Ljubljani?

Prav tako jih 44% meni, da ima turizem velik pozitiven vpliv na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino mesta Ljubljane.

Na kaj pomisliš ob omembi mestno jedro Ljubljane?
37% se jih je spomnilo na infrastrukturo (mostovi, trgi, grad, stavbe), 28% na dogajanje, zabavo, 23% pa na turizem in turiste. Med všečnimi elementi mestnega jedra so anketiranci prav tako navedli infrastrukturo (33%), 27% jih je kot pozitivno stvar omenilo zaprtost za promet, prav tolikšen odstotek je izbralo tudi dogajanje in zabavo.

Zanimajo nas vaše misli, asociacije, ki vam pridejo na misel, če pomislite na mestno jedro oziroma center Ljubljane. (Spontane navedbe)

Kaj vam je v mestnem jedru všeč? (Spontane navedbe)

Pri Turizmu Ljubljana so obljubili, da bodo sedaj letno spremljali odziv meščanov, saj bodo tako lahko dobili sliko v katero smer morajo krepiti svoje aktivnosti, da bo zadovoljstvo čim višje oz. nezadovoljstvo zaradi turistov čim nižje. Ena od aktivnosti, ki jih pripravljajo že letos, so delavnice za prebivalce mesta.

Kako pogosto ste v mestnem jedru? Kaj vse običajno tam počnete?

Kako pogosto ste v mestnem jedru? Kaj vse običajno tam počnete?

Slika: D. Wedam

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: