Angleži bi vse cigarete imeli v neprivlačni barvi in tako odvračali otroke od kajenja