Na razpis za slovensko COVID-19 aplikacijo je prispelo 6 ponudb, dve sta bili takoj izločeni zaradi previsoke cene, saj sta presegli 40.000€ brez DDV