30. SOF so prestavili na jesen (9.-10.9.2021) in v Ljubljano (Litostroj)