Metaverzum (metaverse) je poln novih priložnosti, a pomembni so pravi okvirji in usmeritve