Hood Kahuna burger z ananasom in jalapeño papriko v Hood Burger restavracijah od 1. do 11. julija 2020